S-Trade Advanced

Процесна система за управление на търговско- складови дейности при внос и износ, множество обекти, обработване на поръчки и заявки.

Какви възможности Ви дава S-Trade Advanced? • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи, в това число и commercial invoice, митнически декларации и ВОП
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности /СМЦ/: доставка, складиране, продажба
 • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите
 • Блокиране на поръчани количества
 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставка
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Консигнация
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспорт на информацията към Microsoft Excel
 • Връзка с принтерни устройства
 • Лесен и интуитивен интерфейс- Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още примери? Кликнете тук!