S-Trade Lite

Олекотена система за управление на складово стопанство и търговските дейности.

Какви възможности Ви дава S-Trade Lite? • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности /СМЦ/: доставка, складиране, продажба
 • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Eкспорт на информацията към Microsoft Excel
 • Връзка с принтерни устройства
 • Лесен и интуитивен интерфейс-Функционални бутони и стрелки описват процеса на работа, за да не се налага да помните специфични комбинации от клавиши и менюта. Така направения интерфейс се научава лесно и пести Вашето време с по-кратко обучение.

ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДСТВОТО

РАЗШИРЕНИЯ И ИЗБОР НА ПРОДУКТ

ЦЕНИ И СИСТЕМА ПО ПОРЪЧКА

АНАЛИЗИ, СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ СПРАВКИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ


Искате да видите още пример? Кликнете тук!