ДДС-W Free

Безплатна програма за изготвяне на дневници по ДДС софтуер за подаване на декларации към Данъчната администрация

Степ-Софт е създател на първия софтуер, който осъществява електронно вписването на Дневници по ДДС - dnevnici.exe. От 2001 година компанията предлага безплатна версия на програмата, която е носител на Златен медал от Пловдивски панаир за същата година.

За инструкции за инсталация и ползване на програмата, вижте документ "Ръководство".

Възползвайте се и от други продукти на Степ-Софт!Степ-Софт предлага богата гама продукти за счетоводство и управление на бизнеса.

ДДС-W Free дава възможността бързо да се убедите в качеството на продуктите с марка S-Office, но разгледайте също:

 • S-Trade Lite- Олекотена складова програма
 • S-Trade- При търговия, поръчки, заявки, склад, множество обекти и търговско-складови анализи
 • S-Trade Advanced- При търговия, внос и износ, поръчки, заявки, склад и множество обекти
 • S-Manufacture- При производство, включително с планиране, сложна вложеност, рецептури, шаблони и крайни себестойности
 • S-Account- Софтуер за двустранно, многофирмено счетоводство с подготовка на ДДС дневници, Intrastat и Vies декларации


Лесно и бързо фактуриране? • Създаване, отчитане и oтпечатване на проформа фактура и фактура
 • Отпечатване дебитно и кредитно известие
 • Отбелязване на извършени плащания по издадените фактури
 • Отразяване на приходен и разходен касов ордер
 • Посочване на отстъпки, които да бъдат отразени във фактурата
 • Възможност за промяна на данъчната ставка

Започнете работа с програмата за фактуриране на Степ-Софт: S-Invoice още днес!

Инструкции за инсталация на ДДС-W Free1. Изтеглете продукта ДДС-W Free (от меню Свалете демо версия вляво)
2. След като инсталирате продукта, попълнете формуляра (долу)
3. Използвайте генерирания регистрационен код за продукта, и го попълнете в полето "Регистрационен код" от меню "Настройки и сервиз" -> Лицензиране".

Без да използвате регистрационен код, няма да можете да лицензирате продукта. Моля, след въвеждане на информацията, изчакайте генерирането на регистрационен код.

Регистрация на продукта ДДС-W Free със Степ-Софт:


Как Ви помага ДДС-W Free?Програмата има интуитивен интерфейс, валидира информацията и отчита грешките при въвеждане на документите по ДДС.

Извежда данните за предаване в ДА с нужните документи за ДДС:
 • дневник покупки
 • дневник продажби
 • справка декларация
 • справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност (Приложение 6.)
 • годишна справка декларация

Предаването на Дневници по ДДС ("Дискети по ЗДДС") е лесно и безпроблемно:
 • Максимално автоматизиране на процеса
 • Работа с Copy/Paste от друг софтуер
 • Запис във файл годен за печат на компютър, без да трябва инсталация на продукта
 • Справка по контрагент
 • Драстично намаление на времето за изготвяне на дневниците
 • Безплатно - изтеглете и инсталирайте напълно функционална версия сега!


Какво прави ДДС-W Free различен? • Въвеждане, корекция, проверка, разпечатване на цялата информацията, необходима за дневниците и справката декларация по ЗДДС
 • Проверка за коректността на въведените или импортирани данни. Проверката е идентична с тази използвана при приемането на дневниците от данъчна администрация. Изготвяне на справка - протокол за допуснатите фатални и нефатални грешки дублирани и/или пропуснати фактурни номера
 • Архивиране на всеки период
 • Изготвяне на справки за документите, издавани от и на зададен от потребителя контрагент. Следене на детайлна информация за всеки клиент и доставчик: проверка за валидността на Идентификационния номер, банкова информация, телефон, факс, e-mail на фирмата, лице за контакт.
 • Автоматично попълване и разпечатване на платежно нареждане за плащане към бюджета и платежните нареждания за междуфирмени разплащания.


Работа с ДДС-W Free Dnevnik_Pokupki
Дневник "Покупки"
Данните се въвеждат в ДДС-W в табличен формат и се се валидират според изчисления на база въведената информация
 
Бюджетно платежно нареждане
ДДС-W Standard дава възможността да отпечатате автоматично попълнено бюджетно платежно нареждане.
Обратно